Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o dotacjach w ramach PROW!

Zapytaj o dotacje

biuro@a1europe.pl

12 259 80 70

Pobierz
kartę projektu

Pobierz

Pozyskiwanie dotacji - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na lata 2014-2020 w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich zostało przewidzianych kilka działań, z których będą mogli skorzystać firmy chcące rozwijać własną działalność gospodarczą.

W ramach PROW beneficjenci będą mogli zrealizować główny cel programu, jakim jest:

  • poprawa konkurencyjności rolnictwa,
  • zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi,
  • realizacja działań w dziedzinie klimatu oraz
  • zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Środki publiczne przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosą łącznie ponad 13,5 mln EUR z czego:

  • ponad 4,9 mln EUR to wkład krajowy oraz
  • ponad 8,5 mln EUR to środki z UE (EFRROW).

My zajmujemy się świadczeniem kompleksowej usługi w zakresie pozyskania funduszy unijnych dla przedsiębiorców chcących rozwijać własną działalność gospodarczą oraz dla tych, którzy chcą wprowadzać nowe produkty na rynek.

Jeśli zatem są Państwo zainteresowani otrzymaniem dotacji na rozwój  własnej działalności gospodarczej w branży rolniczej, to zapraszamy do zapoznania się z naszymi dedykowanymi zakładkami konkursowymi w ramach PROW 2014-2020.